= Update Corona maateregelen =

Beste ouders/verzorgers, spelers/speelsters en vrijwilligers van Focus,

Tijdens de persconferentie van vrijdagavond 2 oktober 2020, heeft het kabinet een dringend advies gegeven over het dragen van mondkapjes. De Nevobo heeft dit advies overgenomen en verwerkt in een aangescherpte richtlijn. Hieronder vind je een herziene versie van de al eerder gecommuniceerde spelregels van Focus per 29 september 2020. De richtlijnen ten aanzien van mondkapjes gaan per direct in.
Er kan gewoon gevolleybald worden. Trainingen en wedstrijden kunnen doorgang vinden, maar met enkele aanpassingen.

Hieronder de maatregelen die van toepassing zijn op de training en het spelen van wedstrijden.

Mondkapjes (extra maatregel per 2-10-2020)
• Alle bezoekers van onze sporthal van 13 jaar of ouder dragen buiten het veld zoveel mogelijk mondkapjes, ook bij binnenkomst en vertrek uit de sporthal.
• Bij de start van de warming-up gaan de mondkapjes af. Dit geldt ook voor de scheidsrechter.
• Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen.
• De coach hoeft tijdens de wedstrijd geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team. Zodra de wedstrijd is afgelopen draagt ook de coach een mondkapje.
• Tellers dragen een mondkapje tijdens de wedstrijd.
• Vanaf 13 jaar is het een dringend advies om ook mondkapjes te dragen in de auto.
• Het mondkapje is géén vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal.

Wedstrijden, toernooien en toeschouwers

Zijn wedstrijden en toernooien toegestaan?
Sinds 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Maar vanaf 29 september 18:00 uur mag daar geen publiek meer bij zijn. Actieve vrijwilligers (trainers, coaches, scheidsrechters, tellers etc.) mogen dus wel aanwezig zijn op wedstrijd- en trainingsdagen.

Geldt het verbod op toeschouwers bij zowel amateurwedstrijden als profsportwedstijden?
Ja. Het verbod op toeschouwers geldt voor alle sportwedstrijden.

Geldt het verbod op toeschouwers ook op trainingsavonden?
Ja. U moet uw kind(eren) dus bij de sporthal buiten afzetten.

Mogen ouders/verzorgers naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders/verzorgers die naar hun sportende kind(eren) willen kijken.

Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?
Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Daarbij moet het aantal rijdende ouders/verzorgers wel tot een minimum worden beperkt.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als uw kind(eren) sport(en) op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Sportkantines
Gelden er extra maatregelen voor sportkantines? Sportkantines zijn gesloten vanaf 29 september 18:00 uur.

Wij rekenen op jullie medewerking en begrip!

Sportieve groeten, het bestuur