Ontwikkelingen Focus ivm Corona

Beste (ouders/verzorgers van) leden van Focus, 

Allereerst hopen wij dat iedereen nog gezond is in deze rare tijd. 

In verband met de ontwikkelingen omtrent het coronavirus willen we jullie graag een update vanuit onze vereniging geven. 

• Tot 28 april zullen er sowieso geen volleybaltrainingen en activiteiten van onze vereniging zijn. Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM, de overheid en de NEVOBO. 

• Het NOC/NCF en de Nevobo neemt het standpunt in dat de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen gedragen moeten worden. Omdat er nu nog te veel onzekerheden zijn, wat betreft de financiële gevolgen voor onze vereniging, hebben wij er als bestuur voor gekozen om de laatste termijn van de contributie in april gewoon te innen. Als de crisis ook na april aanhoudt kunnen we altijd later bekijken of dat dan ook de juiste keuze is geweest en mogelijk naar andere oplossingen kijken. Uiteraard willen we niet dat leden door alle ontwikkelingen hierdoor in de financiële problemen komen. Mocht dit het geval zijn dan kun je hier uiteraard contact over opnemen met één van onze bestuursleden.|

• De technische commissie is in een vergevorderd stadium wat betreft het aanstellen van een nieuwe trainer voor dames 1.  Ook hier heeft het coronavirus gevolgen voor de doorgang van de selectietrainingen en dus ook op de verdere indeling van de teams. Eind april wordt bekeken wanneer de trainingen plaats kunnen vinden. Wij hopen op jullie begrip dat daarna pas meer duidelijkheid gegeven kan worden. 

Voor vragen kunnen jullie terecht bij één van de bestuursleden:

Chantal Sesink – 06-23 59 26 81
Gertjan Langeweg – 06-23 75 99 01
Nefer Koenders – 06-11 87 47 56
Tessa van Campen – 06-41 56 11 50
Ellen Pelgrom -06-27 32 68 80

Blijf gezond, pas op elkaar en op jezelf 💜